กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า
 
      บริษัท ฟิวเจอร์ การ์เม้นท์ จำกัด ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานของลูกค้า มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการตรวจประเมินโรงงานโดยลูกค้า Nike, Target, Hanes หรือตัวแทนที่ลูกค้าเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นประจำทุกปี ทำให้มั่นใจได้ว่าโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การทำงานสำหรับพนักงาน เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทีมงานฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ จะคอยติดตาม ควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่ให้เกินกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานของเรามีชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล

 
      

 ​

  เกี่ยวกับเรา   ผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า   กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า   ร่วมงานกับเรา
Copyright © 2014 Future Garment Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Engine by MAKEWEBEASY